VNIMANIE! Zayavlenie zaregistrirovano na Vashem imya, smotrite uvedomlenie https://smsmidlet.com/redir.php?go=https://clck.ru/MBXfn << 2737210

Experience

* 必填项
* 必填项
* 必填项

${ item.position }

${ item.company }, ${ item.division }
${item.begin } - ${ item.end ? item.end : 'Till present' }
${ item.city ? item.city : '' }

Education

* 必填项
* 必填项

${ item.university }

${ item.degree ? item.degree + ', ' : '' }${ item.department ? item.department: '' }
${ item.begin } - ${ item.end ? item.end : 'Till present' }

Profile

Position
Company
City
Email
sergiysoroka50@gmail.com
Phone